DESCHIDEREA ASOCIAȚIEI ALDA LA CIMIȘLIA

79

La 3 martie, 2017 în oraşul Cimişlia a avut loc un eveniment de o importanţă majoră. A fost deschis biroul ALDA (Asociația Europeană pentru Democrație Locală) în Republica Modova, cu sediul în orașul Cimişlia. Pentru anul 2017, ALDA își propune punerea în aplicare a proiectelor comune cu partenerii ALDA și alte părți interesate cu privire la subiecte-cheie. Stabilirea unor canale de cooperare cu ALDA, OSC și alte părți interesate. Promovarea ALDA în mass-media, Implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Educației, Cancelariei de Stat a Guvernului, Academiei de Administrare Publică, comisiile parlamentare: “Drepturile omului şi relaţii interetnice ” și „Administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” pentru organizarea și desfășurarea unuri cursuri de perfecționare continuă a funcționarilor din administrația publică locală și a consilierilor locali.
ALDA Cimișlia, își propune în activitatea sa efectuarea de schimburi prin promovarea cooperării intercomunitare la nivel internațional, în special relațiile de înfrățire cu localități din Franța, Polonia, România, Ucraina și alte țări europene. Utilizarea eficientă a experienței de integrare europeană și implementarea acesteia în Moldova pe plan local, promovarea turismului rural și cultural ca modalitate de a promova cunoașterea reciprocă între țările UE și Moldova, pentru înțelegerea și dezvoltarea capacității administrative a comunităților locale, Organizarea de stagii pentru funcționarii publici, aleși locali și alți angajați din administrația publică în țările din europa.
În planul de activitate ALDA Cimișlia se regăsesc Organizarea de cursuri de instruire gratuite / achitate modest, franceză și engleză, Promovarea diplomației populare, inclusiv a tinerilor interesați de a fi primiți în familii, Organizarea unei școli de vară pentru tineret privind democratizarea societății, Contribuția la organizarea unei serii de programe TV la posturile de televiziune locale privind tema democratizării societăţii.

Printre direcțiile principale ale asociației ALDA Cimișlia se mai enumeră implicarea tinerilor în gestionarea afacerilor publice prin intermediul Consiliilor Locale de Tineret, Organizarea unor instruiri – tânărul lider politic, pentru tinerii care doresc să se implice în procesele politice democratice – cursuri de democrației locală, buna guvernare și gestionarea serviciilor publice, Sprijin pentru a desfășura activități de cercetare sociologică privind gradul de implementare a principiilor democratice în administrația publică din Moldova – să elaboreze măsuri eficiente, Diseminarea bunelor practici de democratizare a societății la nivel local, prin intermediul localităților partenere ALDA.
La încheierea adunării de constituire ALDA Cimișlia a fost semnat Memorandul de Înţelegere între ALDA Primăria or. Cimişlia,Congresul Autorităților Locale din Moldova, Adunarea Reprezentanților Regionali și locali UE. Evenimentul în sine a cuprins cele mai importante subiecte legate de cultură, turism şi dezvoltare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicată