Sedința CR Cimișlia din 28 iunie 2024

231

Sedinta CR Cimislia din 28 iunie 2024

1.Cu privire la raportul privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Cimișlia, pentru perioada 2022-2028.

2. Cu privire la activitatea Direcției Economie și Atragerea Investițiilor pentru anul 2023 și situația economică a raionului Cimișlia. Raportor: Adelina Cazac, șef, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor.

3. Cu privire la raportul de activitate al întreprinderii Municipale „Servcom Cimișlia” pe parcursul anului 2023.

4. Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2024.

5. Cu privire la Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.

6. Cu privire la Codul de guvernanță corporativă al ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”. Raportor: Olesea Răcilă, șef Direcția Finanțe Cimișlia.

7. Cu privire la numirea în funcție publică. Raportor: Elena Aramă, specialist principal, aparatul președintelui.

8. Cu privire la Nomenclatorul și tarifele prestate de ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia”.

9. Cu privire la aprobarea taxelor pentru instruire în Școala de Arte Cimișlia. Raportor: Stepan Golovatîi, director, Școala de Arte Cimișlia.

10. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028. Raportor: Anatolie Casap, avocat.

11. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională.

12. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Cimișlia nr. 02/12 din 26 martie 2024 cu privire la odihna și întremarea a sănătății copiilor în sezonul estival 2024.

13. Cu privire la reorganizarea prin transformare a unei instituții educaționale. Raportor: Vasile Surdu, șefinterimar, Direcția învățământ General Cimișlia.

14. Cu privire la demisie. Raportor: Elena Aramă, specialist principal, aparatul președintelui.

15. Privind modificarea Deciziei nr. 9/12 din 15 decembrie 2023 cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante.

16. Cu privire la reorganizarea Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia. Raportor: Ana Donia, vicepreședinte al raionului.

17. Cu privire la desemnarea membrilor în Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11.

18. Privind modificarea Deciziei nr. 06/10 din 30 noiembrie 2021 cu privire la organigrama și efectivul-limită ale aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cimișlia.

19. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a unor bunuri imobile amplasate în satul Codreni, comuna Codreni, raionul Cimișlia.

20. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a unor bunuri imobile amplasate în satul lalpug, comuna Hîrtop, raionul Cimișlia.

21. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a unui bun imobil amplasat în satul Satul Nou, raionul Cimișlia.

22. Cu privire la transmiterea în gestiune economică a unui bun imobil amplasat în satul Topala, raionul Cimișlia.

23. Cu privire la transmitere în gestiune economică a unor bunuri imobile amplasate în satul Valea Perjei, raionul Cimișlia.

24. Cu privire la transmitere în gestiune economică a unui bun imobil amplasat în satul Sagaidacul Nou, comuna Porumbrei, raionul Cimișlia. Raportor: Mariana Plaxivîi, specialist principal, Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru.

25. Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță funcționarilor publici de conducere din cadrul Consiliului Raional Cimișlia. Raportor: Elena Aramă, specialist principal, aparatul președintelui.

26. Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere privind Colaborarea dintre: AO „GEN Moldova”, Consiliul Raional Cimișlia, Primăria Cimișlia, AO „Cimișlieni de pretutindeni” și AO „@Cimis”. Raportor: Adelina Cazac, șef, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor.

27. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijlocele fixe ale Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cimișlia. Raportor: Nina Nenescu, director, IP Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”.

28. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale Instituției Publice Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, s. lalpujeni, rl. Cimișlia

29. Cu privire la aprecierea caracterului prejudiciului cauzat Consiliului Raional Cimișlia. Raportor: Anatolie Casap, avocat.

30. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control a bolilor netransmisibile prioritare în raionul Cimișlia pentru anii 2024-2027 și Planul de acțiuni pentru anii 2024-2027 pentru implementarea Programului.

31. Cu privire la aprobarea Programul Teritorial de imunizări pentru raionul Cimișlia, pentru anii 2024-2027.

32. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.

33. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor încăperi. Raportor: Vasile Lupașcu, șef, arhitect-șef Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru.

34. Cu privire la darea în comodat a unui bun imobil. Raportor: Ana Donia, vicepreședinte al raionului.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicată