MONITORIZAREA ELECTRONICĂ – alternativă la detenție

43

Monitorizarea electronică  constă în supravegherea de la distanţă, prin sistemele GPS (Sistem Global de Poziționare), utilaj telefonic fix sau mobil cu care se monitorizează locaţia şi mişcarea persoanelor supuse supravegherii şi controlului, printr-o brățară specială instalată la mână sau picior, în temeiul hotărârilor judecătorești sau a deciziilor șefilor de penitenciare.   

         Activitatea de monitorizare electronică în Biroul de Probaţiune Cimișlia se iniţiază în baza hotărîrilor judecătoreşti în privinţa persoanelor condamnate la diverse pedepse neprivative de libertate şi este exercitată de către consilierii de probaţiune şi colaboratorii subdiviziunii specializate, sau de alte persoane desemnate prin ordinul directorului Inspectoratului Naţional de Probaţiune.

Monitorizarea electronică poate fi aplicată:

 • persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei;
 • persoanelor liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen;
 • persoanelor în privința cărora a fost emisă ordonanță de protecție (agresori familiali),
 • persoanelor în privința cărora a fost aplicat arestul la domiciliu; control judiciar,
 • condamnații care execută pedeapsa închisorii și care se deplasează fără escortă sau însoțire și/sau cei care se deplasează pe o durată scurtă de timp în afara penitenciarului;


Persoanei monitorizate electronice, instanţa de judecată îi poate  stabili următoarele obligaţii şi restricţii:

 • zona de deplasare;
 • zona şi/sau locul unde este interzisă intrarea/ieşirea;
 • perioada de timp în care i se interzice de a părăsi domiciliul sau reşedinţa;
 • restricţionarea apropierii de victimă.

Avantajele monitorizării electronice:

 • contribuie la diminuarea populaţiei în penitenciare şi promovează alternativele la detenţie;
 • reduce costurile suportate de stat în raport cu cele de întreţinere a persoanelor în detenţie:
 • previne efectele negative ale penitenciarului şi izolarea de societate;
 •  îmbunătăţeşte calitatea şi diversitatea mijloacelor de supraveghere a persoanelor în conflict cu legea;
 • sporeşte gradul de securitate a populaţiei;
 • contribuie la menţinerea relaţiilor familiale;
 • contribuie la reducerea riscului de recidivă.

Monitorizarea electronică oferă posibilitatea persoanei:

 • să-şi continue studiile;
 • să-şi păstreze locul de muncă;
 • să se afle în cercul familiei, să contribuie la starea materială a acesteia şi educarea copiilor;
 • să menţină relaţiile cu prietenii şi rudele apropiate, care pot influenţa pozitiv

asupra comportamentului şi stării psiho-emoţionale.

       Sistemul de Monitorizare Electronică a devenit o soluție inovatoare și umană în gestionarea persoanelor supuse controlului judiciar în cadrul Birourilor de Probațiune.

        În perioada semestrului I anul 2024, de către consilierii  de probațiune din cadrul Biroului de probațiune Cimișlia, s-a asigurat aplicarea/ridicarea brățărilor electronice   la 14 persoane:

 – 4 subiecți ai probațiunii  cu obligație stabilită în baza hotărîrelor judecătorești  ,, să fie supus monitorizării electronice dar nu mai mult de 12 luni”,

 – 8 agresori familiali  monitorizați electronic în baza ordonanțelor de protecție.

–  2  persoane cu aplicarea măsurii preventive –  arest la domiciliu.


Cadrul legal naţional: Legea nr.8 cu privire la probaţiune din 14.02.2008; Articolul 210  Monitorizarea Electronică; Codul de executare al R M nr.443-XV din 24.12. 2004, art.271; HG  nr.1322 din 08.12.2016 pentru aprobarea regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicată