Eurocontainere pentru deșeuri repartizate în orașul Cimișlia

1.564
Din cele 100 de eurocontainere, procurate în cadrul proiectului Modernizarea Managementului Deșeurilor Solide în orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca cu sprijinul UE (75%) și contribuția primariei Cimislia (25%), deja 63- sunt repartizate la instituțiile publice, grădinițe, școli, întreprinderi comerciale și agenți economici din orașul Cimișlia. Constatarea a fost făcută de către Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”, care a avut o vizită de monitorizare a proiectului implementat în cadrul Programului de Granturi Locale, la Cimislia. Agenții economici din Cimișlia, sunt multumiți de noile eurocontainere. Cele vechi erau din metal, cu o capacitate doar de 0,7 m.c., iar acestea noi sunt cu o capacitate de 1,1 m.c. și se vor încărca cu autospeciala, nu manual. Plata pentru folosirea eurocontainerilor și evacuarea deșeurilor, se face diferențiat pentru agenții comerciali și instituții, in dependent de metrajul commercial. Pe viitor, se planifică de a organiza colectarea separată a deșeurilor- aparte sticla,plastic, hirtie. Populația achită pentru evacuarea deșeurilor taxa lunară de 11 lei per persoană la primaria orașului Cimișlia, care transferă acești bani deja Întreprinderii Municipale Servicii Publice Cimișlia, pentru serviciile de evacuare a deșeurilor din oraș. Pînă la finele proiectului – sfirșitul lunii mai 2021- urmează să mai fie procurate containere de plasă metalică, pentru colectarea plasticului. În timpul vizitei, s-a analizat progresul implementării proiectului, succesele, dar și constrângerile. Prin intermediul discuțiilor s-au identificat soluțiile cele mai bune pentru problemele apărute, astfel asigurând implementarea cu succes a proiectului Modernizarea MDS în orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca. Agenția de Democrație Locală din Moldova este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca” în orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca, raionul Cimișlia. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicată